Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

Wereldwijde implementatie van ERP systeem voor een diervoederbedrijf

Uitdaging

Deze snel groeiende business unit met fabrieken in ruim 15 landen had een strategie proces doorlopen waarbij het duidelijk was geworden dat met de bestaande informatie systemen de gewenste groei door het zelfstandig vergroten van het marktaandeel en daarnaast groei door acquisitie niet te realiseren was. Wij werden benaderd om namens deze organisatie een adviesbureau te selecteren dat in 9 maanden de selectie moest uitvoeren en een implementatie aanpak voorstellen, implementatie voorbereiden en die wereldwijd uitrollen.

Oplossing

Naast de selectie van een adviesbureau heb ik in overleg met het management ook gezocht naar intern beschikbare resources om dit proces te begeleiden. Deze aanpak leidde tot het formeren van een intern team, met kennisdragers van de business, die de onder mijn leiding de selectie hebben voorbereid. Na het afronden van het selectie proces is het team met interne mensen uitgebreid om de oplossing samen met functionele en technische consultants van de gekozen leverancier te modelleren en gestandaardiseerd te implementeren in de verschillende landen.

Resultaat

Het interne team voert nu onder eigen verantwoording implementaties uit, stuurt verbeter processen. De organisatie heeft naast een gestandaardiseerde ERP omgeving, de kennis van de omgeving in huis kunnen houden. Door dit interne consultancy team kunnen acquisities tegen zeer lage implementatie kosten binnen de gekozen ERP oplossing geïntegreerd worden. De gestandaardiseerde data en het daarbij behorende besturingsmodel geeft het management de mogelijkheid op een geüniformeerde wijze naar de business te kijken en de bedrijven onderling te vergelijken. Daarnaast heeft de gestandaardiseerde ERP omgeving een vergaande standaard bij ondersteunde systemen, zoals bijvoorbeeld voor formulatie, data collectie oplossingen, veroorzaakt waardoor “ Cost of Ownership” voor deze systemen gedaald is.