Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

Herstructurering / turnaround buitenlandse verkoop & productie vestiging

Uitdaging

Buitenlandse dochter van een internationaal opererend productiebedrijf was na meerdere reorganisaties nog steeds verlieslatend. Het bedrijf, bestaande uit een productielocatie en meerdere verkoopkantoren/magazijnen, was voor het concern niet van strategisch belang, maar door de hoge ontmantelingkosten was sluiting geen serieuze optie en door de substantiële verliezen was een mogelijke verkoop ook weinig aantrekkelijk. Door de reorganisaties die reeds hadden plaatsgevonden was verdere afslanking van de organisatie (120 FTE) volgens het lokale management niet mogelijk.

Oplossing

Door middel van een uitgebreide analyse van alle bedrijfsprocessen (zowel de kerntaken als ondersteunende processen) zijn, in overleg met het lokale management, de verbeteringsmogelijkheden in kaart gebracht. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van een benchmark van processen met rendabele zusterbedrijven. Door het lokale management nadrukkelijk bij de procesanalyse te betrekken is draagvlak en commitment voor de uitvoering gerealiseerd. Een van de huidige partners van Rootven Management BV heeft bij dit project de rol van projectmanager vervuld. Er is niet alleen een plan opgesteld, de project manager heeft ook verantwoordelijkheid genomen voor de volledige uitvoering. De uiteindelijke turnaround omvatte een breed scala aan acties: Onderhandelingen met de lokale ondernemingsraad en vakbonden m.b.t. het complexe herstructureringsplan alsmede het sociaal plan waren ook onderdeel van het project.

Resultaat

De combinatie van hierboven omschreven acties heeft geleid tot een reductie van het personeelsbestand van > 40% en een verlaging van de operationele kosten van > 30 %. Het bedrijf is uiteindelijk door de moedermaatschappij verkocht.