Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

Het tijdelijk vervangen van een manager

Uitdaging

Door persoonlijke omstandigheden, verliest een bedrijf van de ene op de andere dag een manager. Omdat een cruciale afdeling stuurloos is geworden, is snelheid voor het opvullen van de ontstane leegte geboden. Daarnaast was het mogelijk om een aantal noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Rootven Management heeft de ontstane op een adequate wijze snel kunnen invullen.

Oplossing

Rootven Management levert een interim manager die zich in zo kort mogelijke tijd de situatie eigen maakt. Duidelijkheid creëren omtrent het bedrijf en de specifieke situatie staan daarbij voorop maar ook het definiëren en afstemmen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede de rapportagelijnen vormen een belangrijke bezigheid bij de aanvang van de interim management opdracht. Tijdens de uitvoering van de opdracht staan de overige partners van Rootven Management met hun jarenlange ervaring de interim manager met raad en daad bij. Een goed voorbeeld van t “schaduwmanagement”. Een ander belangrijk kenmerk in deze opdracht is de flexibiliteit, integriteit en betrokkenheid. Dit gaat zover dat de organisatie vaak vergeet dat het om een tijdelijke klus gaat. Een onderdeel van de interim management opdracht is het zoeken en vinden van een opvolger die in vaste dienst komt. Dit in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

Resultaat

Ondanks het wegvallen van de manager is de continuïteit in het bedrijf gewaarborgd en is een definitieve manager aangetrokken die het werk naadloos heeft voortgezet.