Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

Logistieke organisatie opzetten binnen een bouwbedrijf

Uitdaging

Een groot bouwbedrijf met een compleet dienstenpakket, van engineering tot complete bouw, verbouw, nazorg en onderhoud van met name infrastructurele bouwprojecten met een sterk operationeel geleide organisatie heeft een groeiende behoefte om de logistieke processen in het bedrijf beter te structureren.

Oplossing

Na een intern onderzoek is gebleken dat er veel voordeel te behalen is als op centraal niveau logistieke taken en activiteiten worden georganiseerd. De voordelen zijn terug te brengen naar of een betere concentratie van de operationele afdelingen op hun kerntaken of door schaalgrootte voordelen te behalen op het gebied van verwerving, transport, voorraad houden en andere logistieke activiteiten. Dit is neergelegd in een logistiek actieplan, met als kern het opzetten van een centrale logistieke organisatie.

Resultaat

Door de steeds meer zichtbare centrale logistieke organisatie, wordt het thema logistiek steeds beter gepositioneerd in de uitvoering. Waardoor daadwerkelijk operationele voordelen worden gerealiseerd. Te denken valt hierbij aan het beperken van transportkosten door meer te combineren, efficiƫntie verhoging doordat de uitvoering zich concentreert op kerntaken, verlaging voorraadkosten door concentratie van magazijnen. Daarnaast wordt de logistieke organisatie meer en meer gezien als een volwaardige gesprekspartner, die de lijnorganisatie kan ontzorgen en ondersteunen.