Invoering ERP systeem
Vervangen manager
Verbetering toeleverancier
Logistiek in bouwbedrijf
Wereldwijd ERP impl.
IT Transitie
productiebedrijf

Herstructurering verkoop
& productie

Prestatie verbetering bij een toeleverancier

Uitdaging

Opdrachtgever is een toeleverancier in een business to business omgeving. De organisatie was op vele fronten op zoek naar het inventariseren en doorvoeren verbeteringen. De omzet moest omhoog om schaalvoordelen te behalen. Daarnaast moest de kwaliteit en de efficiency in de productie sterk worden verbeterd. Er was onderkend dat de sleutel tot het succes bij de mensen in de organisatie lag.

Oplossing

Uit de bestaande organisatie is een kernteam samengesteld en is een start gemaakt met een meerdaagse sessie om een verbeteringsproces in gang te zetten. Concrete, meetbare doelen zijn geformuleerd en actieplannen zijn opgesteld om dit te realiseren. Er is gewerkt aan teambuilding, leiderschap en communicatie. Hierdoor was men in staat om een vliegende start te maken met het implementeren van de verbeteringen. Gedurende een jaar is dit kernteam begeleid en lag er een sterke focus op samenwerken om de gestelde doelen te realiseren.

Resultaat

Er is een sterke basis gelegd om de groeiende omzet in de productie te realiseren op een efficiƫnte wijze en tegen de juiste kwaliteit. Er heeft een mentaliteit verandering plaatsgevonden wat zich heeft geuit in het nemen van meer persoonlijke verantwoordelijkheid en het nemen van allerlei nieuwe initiatieven.